ONYX wood spol. s r.o.

Přehled

Děkujeme, že jste se rozhodli být součástí naší komunity ve společnosti ONYX wood spol. s r.o. („Společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“). My jako správce vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů , a kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), se zavazují chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad nebo našich postupů týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@onyx-wood.cz.

Když navštívíte náš web www.ihriste.cz a použijete naše služby, důvěřujete nám s použitím svých osobních údajů. Vaše soukromí bereme velmi vážně. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se vám snažíme co nejjasnějším způsobem vysvětlit, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva k nim máte. Doufáme, že si nějakou dobu vyhradíte a přečtete si je, protože je to důležité.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek a / nebo jakýchkoli souvisejících služeb, prodeje, marketingu nebo událostí (v těchto zásadách ochrany osobních údajů je dále společně označujeme jako „Služby“).

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám poskytujete jakékoli osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků nebo jiných třetích osob, zavazujete se jim poskytnout veškeré informace zde uvedené.

Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vám pomohou činit informovaná rozhodnutí o sdílení veškerých osobních údajů s námi.

Obsah

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 2. Proč zpracováváme osobní údaje?
 3. Sdílíme s někým osobní údaje?
 4. Používáme cookies a další sledovací technologie?
 5. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
 6. Jak uchováváme osobní údaje v bezpečí?
 7. Shromažďujeme osobní údaje od nezletilých?
 8. Jaká jsou vaše práva na soukromí?
 9. Únik dat
 10. Ovládací prvky pro funkce nesledovat
 11. Mají obyvatelé jiných zemí konkrétní práva na soukromí?
 12. Provádíme aktualizace těchto zásad?
 13. Jak nás můžete ohledně těchto zásad kontaktovat?
 14. Jak nás kontaktovat ohledně vymazání osobních údajů?

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Stručně řečeno: Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, a pokud máme náležitý právní základ, také údaje, které jsme získali z jiných veřejných nebo soukromých zdrojů.

Zpracováváme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při vyjádření zájmu o získání informací o nás nebo o našich produktech a službách, při používání našich služeb nebo při jiném kontaktu s námi.

Zpracováváme také osobní údaje, které získáváme z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou vaše webové stránky nebo webové stránky vaší společnosti, sociální sítě, veřejné registry a od poskytovatelů databází obchodních kontaktů, kteří mají platný právní základ pro uvedení těchto osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a službami, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte. Obecně zpracováváme následující osobní údaje: celé jméno; poštovní adresa; telefonní čísla; emailová adresa; a další podobné identifikační a kontaktní údaje týkající se vašeho zaměstnání nebo profesionálních činností, jako je funkce nebo oblast odpovědnosti ve vaší společnosti.

Zpracováváme také osobní údaje týkající se zboží nebo služeb, které jste od nás zakoupili nebo o které jste měli zájem.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a musíte nás upozornit na jakékoli změny těchto osobních údajů.

2. Proč zpracováváme osobní údaje?

Stručně řečeno: Osobní údaje zpracováváme pro obchodní a marketingové účely a pro splnění našich zákonných povinností.

V případech, kdy jste si u nás konkrétně objednali jakékoli služby nebo zboží, zpracováváme osobní údaje za účelem plnění našich smluvních povinností vůči vám. Osobní údaje zpracováváme také po řádném plnění smlouvy za účelem poskytování záručních služeb, vyřizování stížností nebo obrany našich práv a právních nároků, které považujeme za náš oprávněný zájem.

Pokud jste vyjádřili souhlas, používáme také osobní údaje k zasílání našich obchodních nabídek a jiných obchodních sdělení. Můžeme také zasílat taková obchodní sdělení bez vašeho souhlasu, pokud a v rozsahu povoleném platnými zákony.

Tam, kde to od nás vyžaduje příslušný zákon (např. Daňový zákon, předpisy KYC a AML atd.), Zpracováváme také osobní údaje, abychom splnili naše zákonné povinnosti v tomto ohledu.

3. Sdílíme s někým osobní údaje?

Stručně řečeno: Osobní údaje sdílíme pouze v případě, že to vyžadují příslušné zákony, pokud je to nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby a abychom zajistili naše oprávněné zájmy.

Možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:

Poskytování služeb. Pro poskytování našich Služeb a souvisejících obchodních nabídek pro vás nebo vaši společnost používáme poskytovatele služeb třetích stran, jako jsou systémy CRM, poštovní systémy, poskytovatelé webhostingu a další standardní poskytovatelé kancelářského softwaru, s nimiž jsou v případě potřeby Služby poskytovány osobní údaje, které zpracováváme. V takových případech sdílíme osobní údaje pouze do té míry, že tyto údaje musí být uloženy v cloudu nebo jinak hostovány na serverech příslušného poskytovatele.

Inzerenti třetích stran. Můžeme používat reklamní společnosti třetích stran a jejich služby, jako jsou Google Ads, Bing Ads atd., K zobrazování reklam, když používáte naše služby. Tyto společnosti mohou používat informace o vašich návštěvách našich webových stránek a jiných webových stránek, které jsou obsaženy ve webových souborech cookie a dalších technologiích sledování, za účelem poskytování reklamy na zboží a služby, které vás zajímají.

Převody na státní orgány. V případech stanovených zákonem můžeme být povinni předat osobní údaje příslušným státním orgánům, jako jsou orgány obchodní inspekce, daňové úřady, policie nebo jiné veřejné orgány.

Obchodní převody. Můžeme sdílet nebo přenášet osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli spojení, prodejem majetku společnosti, financováním nebo získáním celého nebo části našeho podnikání jiné společnosti nebo během jednání o ní.

4. Používáme cookies a další sledovací technologie?

Stručně řečeno: Můžeme používat soubory cookie a další technologie sledování ke shromažďování a ukládání osobních údajů.

Můžeme používat soubory cookie a podobné technologie sledování (jako jsou webové majáky a pixely) pro přístup nebo ukládání informací včetně osobních údajů. Konkrétní informace o tom, jak takové technologie používáme a jak můžete odmítnout určité soubory cookie, jsou uvedeny v našich zásadách používání souborů cookie.

5. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Stručně řečeno: Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nestanoví delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné zákonné požadavky).

V případech, kdy mezi námi existuje smlouva, uchováváme potřebné osobní údaje po dobu trvání smlouvy a po další dobu, která se rovná zákonné promlčecí lhůtě práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

Tam, kde zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, bude zpracování probíhat pouze do odvolání souhlasu.

Jakmile nebudeme mít legitimní právní základ pro zpracování osobních údajů, buď je smažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že byly uloženy v záložních archivech), osobní údaje bezpečně uložíme. a izolovat jej od jakéhokoli dalšího zpracování, dokud nebude možné odstranění.

6. Jak uchováváme osobní údaje v bezpečí?

Stručně řečeno: Naším cílem je chránit osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Implementovali jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, jejichž cílem je chránit bezpečnost veškerých osobních údajů, které zpracováváme. Pamatujte však také, že nemůžeme zaručit, že samotný internet je stoprocentně bezpečný. I když se budeme snažit chránit všechny osobní údaje pomocí nejmodernějších bezpečnostních technologií, přenos osobních údajů do a z našich Služeb je na vaše vlastní riziko. Ke Službám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

7. Shromažďujeme osobní údaje od nezletilých?

Ve zkratce: Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let ani je neuvádíme na trh.

Vědomě nevyžadujeme osobní údaje od dětí do 18 let ani je neuvádíme na trh. Používáním Služeb prohlašujete, že máte alespoň 18 let nebo že jste rodičem nebo zákonným zástupcem takové nezletilé osoby. Pokud zjistíme, že byly shromážděny osobní údaje od uživatelů mladších 18 let, deaktivujeme účet a přijmeme přiměřená opatření k okamžitému smazání těchto údajů z našich záznamů. Pokud zjistíte jakékoli údaje, které jsme shromáždili od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás na adrese info@onyx-wood.cz

8. Jaká jsou vaše práva na soukromí?

Stručně: Můžete zkontrolovat, změnit nebo požádat o vymazání svých údajů, jak je uvedeno níže.

Máte následující práva:

Právo na přístup k vašim osobním údajům. Pokud chcete vědět, zda, jakým způsobem a do jaké míry zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo požadovat tyto informace od nás. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě neoprávněných, nepřiměřených nebo opakujících se žádostí můžeme být oprávněni účtovat vám přiměřený poplatek nebo takový požadavek odmítnout (to platí i pro výkon vašich dalších práv níže);

Právo na opravu vašich osobních údajů. Pokud máte pocit, že zpracováváme vaše osobní údaje, které jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Učiníme tak bez zbytečného odkladu, pokud jde o naše technické možnosti;

Právo na vymazání vašich osobních údajů. V případě, že budete požadovat vymazání vašich osobních údajů, uděláme to tam, kde (i) údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je nezákonné, (iii) budete vznést námitku proti zpracování a neexistují žádné naléhavé důvody pro zpracování těchto osobních údajů nebo (iv) další zpracování osobních údajů není vyžadováno zákonem;

Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud budete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, učiníme tyto údaje nepřístupnými, dočasně je odstraníme nebo uchováme nebo podnikneme další kroky zpracování, které budou nezbytné k řádnému uplatnění vašich práv;

Právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo smlouvy a automatizovanými prostředky, můžete požádat o předání těchto údajů třetí straně. Pokud by výkon tohoto práva nepříznivě ovlivnil práva a svobody jiných osob, jsme oprávněni vaši žádost omezit nebo odmítnout;

Právo vznést námitku. Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů se týká jakýchkoli osobních údajů zpracovávaných za účelem provedení úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud nebudeme schopni poskytnout legitimní důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, bez zbytečného odkladu ukončíme zpracování osobních údajů na základě námitky. Pokud jsou jediným důvodem pro zpracování marketingové účely (a toto právo můžete uplatnit přímo kliknutím na odkaz pro odhlášení v jakémkoli obchodním sdělení, které od nás obdržíte), přestaneme zpracovávat a příslušné údaje okamžitě na vaši žádost smažeme.

Chcete-li uplatnit kterékoli ze zmíněných práv, kontaktujte nás prosím na info@onyx-wood.cz nebo poštou. Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů.

Právo podat stížnost. Máte také právo podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je příslušným vnitrostátním dozorovým úřadem (viz webové stránky www.uoou.cz).

9. Únik dat

K porušení ochrany osobních údajů dochází, když dojde k neoprávněnému přístupu k osobním údajům nebo k jejich shromažďování, použití, zveřejnění nebo zneškodnění. O porušení ochrany údajů budete informováni, když se domníváme, že vám hrozí riziko nebo vážná újma. Například může být pravděpodobné, že narušení dat bude mít za následek vážnou finanční újmu nebo poškození vaší duševní nebo fyzické pohody. V případě, že se dozvíme o narušení bezpečnosti, které vedlo nebo může vést k neoprávněnému přístupu, použití nebo vyzrazení osobních údajů, záležitost neprodleně prošetříme a do 72 hodin poté, co jsme se o tom dozvěděli, informujeme příslušný dozorový úřad, pokud není nepravděpodobné, že by porušení ochrany osobních údajů vedlo k ohrožení práv a svobod fyzických osob.

10. Ovládací prvky pro funkce nesledovat

Většina webových prohlížečů a některých mobilních operačních systémů a mobilních aplikací obsahuje funkci Do-Not-Track („DNT“) nebo nastavení, které můžete aktivovat, aby signalizovalo vaše preference soukromí, aby nebyly sledovány a shromažďovány údaje o vašich aktivitách online procházení. Nebyl dokončen žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. Z tohoto důvodu momentálně nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu, která nebude online sledována. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi těchto zásad ochrany osobních údajů.

11. Mají obyvatelé jiných zemí konkrétní práva na soukromí?

Stručně řečeno: Ano, pokud jste rezidentem jedné z následujících zemí, mohou vám být udělena zvláštní práva.

Spojené státy americké

Kalifornie

Oddíl 1798.83 občanského zákoníku v Kalifornii, známý také jako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požadovat a bezplatně od nás jednou ročně a bezplatně získat informace o kategoriích osobních údajů, které máme sděleny třetím stranám pro účely přímého marketingu a jména a adresy všech třetích stran, se kterými jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předchozím kalendářním roce. Pokud jste rezidentem v Kalifornii a chcete tak učinit, zašlete nám svůj požadavek písemně pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Japonsko

Podle článku 31 japonského zákona o ochraně osobních údajů, pokud jste rezidentem v Japonsku, máte také zvláštní právo na vysvětlení důvodů, pokud uplatníte některá ze svých práv a my je odmítneme uplatnit, jak požadujete nebo pokud považujeme za vhodné je uplatnit odlišně nebo pokud podnikneme jakékoli jiné kroky, než které konkrétně požadujete.

Korejská republika

Podle čl. 4 odst. 3 jihokorejského zákona o ochraně osobních údajů, pokud jste obyvatelem Jižní Koreje, máte také zvláštní právo požadovat a získat od nás potvrzení potvrzující naše zpracování vašich osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že zpracováváme také vaše osobní údaje, které jsme shromáždili z jiných zdrojů než jen od vás, máte podle článku 20 odstavec 1 jihokorejského zákona o ochraně osobních údajů, pokud jste obyvatelem Jižní Koreje, právo na požadovat pozastavení zpracování těchto osobních údajů.

12. Provádíme aktualizace těchto zásad?

Stručně řečeno: Ano, tyto zásady podle potřeby aktualizujeme, abychom dodržovali příslušné zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným „revidovaným“ datem a aktualizovaná verze bude účinná, jakmile bude přístupná. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů provedeme podstatné změny, můžeme vás o tom informovat buď nápadným zveřejněním oznámení o těchto změnách, nebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů často prohlíželi, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše informace.

13. Jak nás můžete ohledně těchto zásad kontaktovat?

Pokud máte dotazy nebo komentáře k těmto zásadám, můžete nám poslat e-mail na adresu info@onyx-wood.cz nebo poštou:

ONYX wood spol. s r.o.
Žernovická 257, Prachatice II
383 01 Prachatice
Česká republika

14. Jak nás kontaktovat ohledně vymazání osobních údajů?

O vymazání Vašeho účtu a dat s ním evidovaných nás můžete požádat odesláním emailu na adresu info@ihriste.cz, do předmětu zprávy zadejte „Žádost o smazání dat uživate.“ V žádosti musí být uveden e-mail, který je použit pro přihlášení do aplikace. V případě přihlášení prostřednictvím Facebook prosíme uveďte email, kterým se přihlašujete k Facebook.