Nedostatečný pohyb dětí má neblahé důsledky

8. 10. 2021

Máte pocit, že se děti málo hýbou? V Česku se jedná o problém, na který dlouhodobě upozorňují dětští lékaři. Děti nemají dostatek pohybu, podléhají online prostředí a ztrácejí motivaci ke sportu.

Epidemie dětské obezity klepe na dveře

Každým rokem přibývají děti s nadváhou a obezitou. Alarmující je fakt, že společnost tento problém přehlíží. Nečekejme, až tu bude epidemie obezity a jednejme. Na grafu je zřetelné, jak klesá pohybová aktivita ve střední až vysoké intenzitě u dětí mezi 11 až 15 lety.

Pohlcení chytrými technologiemi a online prostředím

Za poklesem pohybových aktivit stojí hned několik faktorů. Děti ztrácejí fyzickou zdatnost nebo raději věnují čas chatování s přáteli, zhlížení videí a sledování sociálních sítí. Rodiče nejdou dětem příkladem pohybem a neposílají je do zájmových pohybových kroužků. Dítě se mnohdy necítí ve sportu pohodlně. Může za to nátlak rodičů do konkrétního sportu, nedostatek energie i posměch sportovně nadanějších spolužáků.

Jak rodina přispívá k obezitě dětí

Rodiny s dětmi by se měly zamyslet, jestli vedou děti od mala k pohybu a nesedí jen doma. Nedostatek pohybu způsobuje fyzické a psychické problémy a pokles sebevědomí. Celá rodina by měla dodržovat správné stravovací návyky a dohodnout se na sportovních aktivitách, procházkách a výletech.

Používejte mobily chytře

Za nedostatek pohybu mohou i chytré mobilní telefony, respektive jejich nesprávné používání. Děti na nich tráví neúměrně moc času. Mnohdy nemají od rodičů vyhraněný čas nebo rodiče nekontrolují prohlížený obsah. Moderní technologie přitom mohou dětem pomoct s rozvojem. Postupně se objevují interaktivní vzdělávací hry, aplikace a sociální sítě, které budou propojené s okolím a motivují děti k pohybu a učení.