Proč je pohyb předškolních dětí tak důležitý? – DE

27. 7. 2022

Předškolní děti se nachází na pomezí malého dítěte a školáka, který se pomalu musí připravit na školní docházku. S tím mu dopomáhá školka, pomocí které si pomalu otevírá brány do vzdělání.  Důležitou součástí v tomto věku neodmyslitelně patří i pohybová aktivita, která je klíčová pro vývoj dítěte.

U těchto dětí nastává ke zdokonalování v pohybové koordinaci a hbitosti. Dochází k osvojování náročnějších pohybů, které potřebují pořádnou soustředěnost a pozornost. Každé předškolní dítě potřebuje zhruba 6 hodin pohybu denně, přičemž 4,5 hodiny se pohybuje nevědomky a spontánně. Některé dítě se pohybuje nadměrně a jiné zase pohyb nevyhledává a nebaví ho. Avšak každé dítě s ohledem na jeho vývoj a zrání si vyhledává pohybové aktivity, na které si troufá. Děti by se tedy neměly omezovat v jejich spontánních aktivitách nebo nutit do pohybových aktivit, které je nebaví nebo nejsou uzpůsobeny jejich vývoji. Mohlo by to způsobit takový dopad, že by si tímto nucením vypěstovaly k pohybu negativní vztah. Je tedy na rodičích a učitelkách v mateřských školkách, aby děti motivovali v pohybu, který je bude bavit a naplňovat.

„Děti mají hru a pohyb rády a je třeba v nich tuto radost a potřebu probudit. Proto zde důležitou roli hrají rodiče, vychovatelé a učitelky v mateřských školkách. Zejména učitelky jsou zrcadlem dětí, proto musí cvičit spolu s dětmi. Předškolní věk je zcela zásadní ve vývoji dítěte, protože v tomhle věku jsou děti jako houby a vše rychle nasávají. Jelikož jim strach nebrání, tak bychom s nimi měli pod naším dozorem trénovat i nebezpečné pozice a pohyby,“ sděluje neuroložka Jaroslava Chlupová.

Motivace k pohybu je u dětí velmi klíčová. Stavebním kamenem jsou rodiče, kteří by svým dětem měli jít příkladem a ukázat jim, že pohyb je nedílnou součástí života stejně jako čištění zubů. Děti milují zábavu a potřebují cítit nadšení, aby věnovaly pozornost dané pohybové činnosti.

Chlupová se ale domnívá, že v mateřských školkách by se děti měly hýbat častěji. Proto už osmým rokem vede projekt s názvem LOKOMOCE, díky kterému společně se svým týmem vzdělává paní učitelky z mateřských školek, jak s dětmi cvičit. Předávají jim impulzy a radí, jak děti motivovat k pohybu.

 „Dětem chybí kreativita a mají samy problém vymyslet si nějakou hru. Dříve si děti hrály na ulicích. Starší děti byly vzorem pro mladší, ať již v tom dobrém nebo špatném smyslu. Zároveň byly i jejich učiteli. Rodiče neměli ani potuchy, co jejich děti tropí. Děti tím přirozeně zlepšovaly obratnost, kondici, rozvíjely smysly a myšlení díky hrám a učily se respektovat ostatní. Vlivem digitální technologie se vztah k přirozenému pohybu a hrám zcela zásadně změnil. Dětem i dospělým pohyb chybí, ale nemyslím tím sport, to už je jakási nástavba a jednostranná sportovní aktivita může být pro dětský vyvíjející se organismus i devastující. Spousta dětí je nejen obézních, ale chybí i svalová výbava, což je také velký problém. Covidové dva roky tento stav ještě zhoršily,“ uzavírá Chlupová.

Jak je to s pohybem dětí ve školce?

„S dětmi provádíme pohybové aktivity, které se vztahují na roční období. Třeba na podzim „trháme jablka“, že se pro to jablíčko vytahujeme hodně vysoko a nemůžeme tam dosáhnout, tak si i vyskočíme. Do pohybových aktivit zařazujeme i různé hry jako cukr/káva/limonáda, rybičky, rybičky, rybáři jedou, na honěnou a také překážkové či opičí dráhy. Právě pohybové hry jsou mezi dětmi nejvíce oblíbené,“ říká učitelka Mateřské školy v Kuchařovicích Nikola Vaculíková.

„U nás ve školce se pohybové činnosti s dětmi realizují každý den v týdnu. Je důležité, aby děti cvičily bez obuvi a aby místnost byla řádně vyvětraná. Skládá se ze čtyř částí, kdy se začíná částí rušnou, která je určená k zahřátí organismu a neměla by přesáhnout déle než 3 minuty. Poté následuje vydýchání. Dále se pohybová aktivita soustřeďuje na zdravotní cviky, kam spadají cviky na protažení prsních svalů, posílení mezilopatkového svalstva, protažení zádových svalů a zvyšování pohyblivosti páteře. Dále se soustředí na uvolnění kyčelního kloubu, posílení břišního a stehenního svalstva, posílení plosky nohou. Předposlední částí je nácvik určité pohybové dovednosti nebo pohybová hra s pravidly. Na závěr pak následuje relaxační cvičení při hudbě,“ říká učitelka z olomoucké mateřské školky Barbora Doležalová.

Doležalová také sděluje, že po pohybových činností probíhají skupinové a individuální řízené činnosti dle Třídního vzdělávacího programu, které jsou provázány volnými zájmovými činnostmi dětí jako jsou hry, kreslení, modelování a jiné. Uvádí, že v každé řízené činnosti by měla být správně zahrnuta pohybová chvilka jako například básničky či písničky s pohybem nebo krátká pohybová hra.

Co by měly děti „pohybově“ umět v předškolním věku?

Podle Rámce vzdělávacího plánu, které vydává Ministerstvo školství, udává, že děti v předškolním věku by měly zvládat různé pohybové činnosti. Spadá sem například zvládání základních dovedností a prostorové orientace, ovládání běžných způsobů pohybu v různém prostředí, zachovávání správného držení těla, ale také koordinaci lokomoce a dalších způsobů pohybu v různém prostředí. Také by dítě mělo sladit pohyb s rytmem a hudbou, ovládat dechové svalstvo a sladit svůj pohyb se zpěvem.

V mateřských školách se proto dohlíží na to, zda děti na svůj věk zvládají, co by měly. Proto se vede diagnostika dětí, která udává, co by dané dítě mělo zvládat. Každá školka má svůj vlastní diagnostický plán, podle kterého děti hodnotí.

„Za mě jako učitelku je lepší dítě pozorovat, jak se pohybuje volně samo. Když vidím, že mu něco nejde, tak to s ním zkouším znovu hravou formou. Dítě si pak ani nevzpomene, co že mu to vlastně nešlo,“ sděluje na závěr Vaculíková.

Co takhle iHriště?

Provádění činností formou hry je pro děti velmi motivující. Mají pak potřebu a chuť se do těchto činností pouštět a podílet se na nich. Například děti, které sport nevyhledávají a nemají ho v lásce, potřebují zaměstnat při pohybové činnosti mozek, aby si pohyb neuvědomovaly. Právě možná iHřiště pomůže děti nalákat ven a pomocí her v aplikaci je zaměstnat a nevědomky je přimět k pohybu. Děti se zabaví a zároveň udělají něco pro své zdraví.