Dětská obezita jako novodobá epidemie – DE

27. 7. 2022

Rozhlédněte se kolem sebe. Také vidíte spoustu dětí s nadváhou a obezitou? Tento vzrůstající trend není možné přehlédnout. Česká republika se potýká s epidemií dětské obezity a rok 2020 s distanční výukou se na dětech podepsal nejvíce.

Dlouhodobý boj proti dětské obezitě

Dětská obezita trápí odborníky, rodiče i samotné děti. Děti se musí začít hýbat. Heslo „sportem ku zdraví“ skutečně platí! Pohybem dosáhnou děti optimální hmotnosti, předejdou ochabnutí svalového aparátu a budou se cítit psychicky lépe.

V grafu vidíte, že v současné době je v Česku 27 % dětí s nadváhou a 10 % obézních dětí. A to jsou alarmující čísla. Během pandemie některé děti přibraly až 15 kg.

Děti se stávají obézními z několika důvodů. Není to jen kvůli nedostatku pohybu, ale i v důsledku nevhodného stravování, dědičných dispozicí a pandemické situace. Paradoxně jsou obézní děti podvyživené, protože nekonzumují vyváženou stravu.

Interaktivní hřiště kdekoliv – i ve školách

Obezitu dětí společnost svaluje na školy a školky. Není ale v silách školských zařízení přimět děti k pravidelnému pohybu. Důležité je zaměřit se na přístup rodin a vybudovat zázemí pro pohybové aktivity, například interaktivní dětská hřiště. S vybudováním dětských hřišť musí pomoct obce a osvětu v oblasti dětského zdraví pak stát.

Základem je začít v rodinách

Dětskou obezitu nesmíme přehlížet. Na pomyslném chvostu stojí rodiče, kteří mají za své dítě odpovědnost. Zabojujte o zdraví svého dítěte již v předškolním věku a dohlédněte na jeho správné stravovací návyky a pohyb.

Lázně, tábory a obce jako nezbytná opora

Snahu rodičů by měly podpořit léčebny a lázně a přiblížit se programem dětskému smýšlení. Kempy a tábory by měly vybudovat hřiště pro pohybové aktivity a na každém sídlišti by nemělo chybět hřiště pro různé věkové skupiny dětí. Hřiště naleznou uplatnění také v prostorách školských zařízení.